Voorstudie fase
Schetsen in potlood en zwarte stift op papier.
Digitalisering van de schetsen.
Composities