WIEDER

Een zoon vlucht terug naar het vertrouwde en moet in het proces achterlaten wat hem het dierbaarst is.

"Wieder" is een kortfilm die in het voorjaar van 2021 zal gerealiseerd worden. Het is de tweede film van jong regisseur Maïm Dedeene. Met zijn vorige kortfilm "Tussen de kamers" won hij al de "beste nationale fictie film" prijs op het  International Social Shorts Festival te Antwerpen.
HET VERHAAL
Een moeder (Donna) en haar volwassen zoon (André) leven een simpel bestaan in een  klein chaletje. Veel hebben ze niet, ze zijn zelfs genoodzaakt samen een slaapplaats te delen. Tot ons duo  te horen krijgt dat de opa waarmee het contact al jarenlang verbroken was, is overleden.  Als gevolg erft ons duo zijn landhuis.
Eenmaal in het landhuis blijkt al vlug dat André het moeilijk heeft met de nieuwe manier van leven. Terwijl zijn moeder Donna net al haar jeugdige herinneringen herbeleeft in het huis waar ze ooit is opgegroeid. André komt voor een dilemma te staan waarbij hij moet kiezen tussen zijn moeder, die al zijn ganse leven voor hem gezorgd heeft. Of terug te keren naar het kleine chaletje, waar hij zelf is opgegroeid en het gelukkigste is.
DE PERSONAGES
André
André, het hoofdpersonage van de film. André heeft het moeilijk met veranderingen. Ook al hebben ze niet veel en kunnen de dingen beter zijn, vindt hij toch zijn rust in het simpele leven in de chalet. Met een moeder die zijn hele leven al zo dicht bij hem staat is hij ook een echt mama's-kindje. Wat zijn keuze om terug naar de chalet te keren en zijn moeder achter te laten des te hartverscheurender maakt. In de film staat een bijl symbool voor wat Andrés als zijn "thuis" kent. Waar hij al van kleins af aan hout kapt.
Donna
Donna, de moeder van Andrés. Ze heeft lang gelden het contact met haar vader verbroken. Maar nu hij overleden is, erft ze zijn kasteel. Donna leeft al bijna heel haar leven in de chalet en is uitgelaten om naar het grote kasteel te verhuizen.
DE LOCATIES
De chalet
Het huis van André en Donna. Waar André is opgegroeid. Het is zijn wereld en veilige haven.
Het Landhuis
Hier zou het merendeel van de film zich afspelen. Het is de plaats waar André inziet dat een eenvoudig bestaan meer voor hem is weggelegd.
Waar we nu staan
Momenteel zijn de belangrijkste puzzelstukjes al op hun plaats.
De twee locaties zijn  er al.  Een draaiperiode van 20 tot 23 april staat al vast. 
Verder hebben we al de acteurs gecast en is er al een crew samengesteld.
Nu wordt al het filmmateriaal verzameld en wordt er geld ingezameld om het ganse project te kunnen financieren. 
BIJLAGEN